FI專欄|族長本色 以和為貴|Louise

專欄

677

純官在其自家電視台做專訪,大談家族傳承之道,讀番書嘅佢,說話時都仲有些順德口音,其實純官及彤叔都係好「順得人」。

此又憶起以往做記者時追訪或「伏」其兩父子攞sound bite的過癮事。

以前要「伏」彤叔或純官算是優差,因為唔使等到腳軟都未見人,通常早上十時多就現身新世界大厦大堂,兩父子又好有默契,彤叔見到記者就施施然上前說:「阿姐,又嚟伏人呀?」然後純官從後避開記者上車,由彤叔來擋駕。有次狹路相逢碰上對家的雜誌記者,一見彤叔差點兒要「批㬹」搶訪問,彤叔見狀鄒起其八字眉,安排記者各自跟他攞回應以示公平,亦以和為貴。

當年在新世界大厦「伏」彤叔,與對家雜誌記者狹路相逢,「夾」彤叔爭採訪。

彤叔的公關手腕認真了得,有次見記者等了好幾天,問小妹:「食飯未?上來食飯,加雙筷子啫。」鄭家的私人飯堂就在新世界大厦內,彤叔坐低後,純官後來,似乎未知會與記者同枱午飯顯得有點錯愕,小妹當時心想:「乜公司好似屋企咁?純官lunch都同老豆食?」

純官今次訪問又幾老實,講到唔可以批評老豆,亦唔可以卸膊話係老豆嘅問題,反映做族長乃是非一般之道行。

新世界及周大福是家族味極濃的企業,記得有次跟彤叔返順德祖屋採訪,見到彤叔的細佬、三叔、五叔及其嬸母,與數十名子侄伴隨彤叔返鄉下,他們在周大福及新世界皆有職銜,濟濟一堂;當時心想:「原來彤叔要照顧咁大棚人。」記得有個幫彤叔打理祖屋的周大福老臣子羅國興說過:「我哋唔係同公司做嘢,係同彤叔做嘢,個個都係彤叔嘅子侄。」其實好多跟彤叔揾食的老臣子都好有景,大家齊上齊落,跟彤叔揾食個個都「服燒賣」㗎!

追訪到彤叔家鄉祖屋,一次過見到彤叔一大群的子侄。

純官透過訪問彰顯族長本色,為未來接班及傳承一錘定音。其實純官自1972年被彤叔召回返港打理家族生意,都浸淫了五十年在家族企業內才擔當得上族長,接班人似乎也非一朝一夕。難得純官又咁西化,想到聘專業人士去做管理,希望可以傳承多幾代落去。真係羨慕鄭家的子侄,揸住家族企業股份印印腳,定期有股息分,大可追尋人生理想,總之有錢就有理想。

Subscribe FORTUNE INSIGHT Telegram: 
http://bit.ly/2M63TRO

Subscribe FORTUNE INSIGHT YouTube channel:
http://bit.ly/2FgJTen

FOLLOW US